Urejanje zemljiško pravnih postopkov

V podjetju PRO3 d.o.o. se ukvarjamo z vodenjem in organizacijo pravnih postopkov za potrebe javne infrastrukture.

Vodimo vas skozi zahtevne postopke pridobivanja zemljišč, služnostnih, stavbnih in lastninskih pravic za potrebe javne komunalne infrastrukture.

Za vas opravljamo:

 • pridobivanje služnostnih pravic
 • ustanavljanje stavbnih pravic
 • urejanje odkupov zemljišč
 • sklepanje soglasij

Dejavnosti izvajamo za potrebe gradnje vodovodov, kanalizacij, cest, kolesarskih povezav, elektroenergetskih in telekomunikacijskih omrežij. Za vas urejamo vse potrebno od projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Prednosti podjetja PRO3 d.o.o.

Prednosti našega podjetja so odzivnost, prilagodljivost in izvedba zastavljenih nalog v dogovorjenih rokih. Predstavljamo pomemben vezni člen med investitorjem, projektantom in lastniki zemljišč. Bogate izkušnje, ki smo jih pridobili z večletnim delom na omenjenem področju, zagotavljajo kvalitetno izvedbo in uspešno realizacijo vaših projektov.

Storitve

V podjetju PRO3 d.o.o. se ukvarjamo z urejanjem zemljiško pravnih postopkov, organizacijo in vodenjem pravnih postopkov, odkupi zemljišč, pridobivanjem služnostnih in stavbnih pravic za potrebe vodovodov, kanalizacij, javne razsvetljave, cest, kolesarskih povezav, elektroenergetskih in telekomunikacijskih omrežij.

Naše storitve so:

 • izdelava ekonomske analize odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
 • svetovanje v postopkih dedovanja in delitvi premoženja
 • posredovanje pri odkupih zemljišč
 • sklepanje soglasij
 • urejanje zemljiško pravnih postopkov
 • opravljanje geodetskih storitev
 • cenitev zemljišč sodno zapriseženega cenilca
 • pridobivanje pogodb o ustanovitvi služnostne in stavbne pravice
 • trženje telekomunikacijskih in elektroenergetskih storitev
 • urejanje postopkov za pridobitev služnostne pravice v javno korist oz. razlastitev

Reference

Mestna občina Kranj

 • vodovod Bašelj – Kranj
 • vodovod in kanalizacija Mlaka
 • vodovod in kanalizacija Britof, Orehovlje, Predoslje
 • meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava Bitnje, Žabnica, Šutna
 • vodovod in kanalizacija Kokrica
 • vodovod in kanalizacija Čirče
 • hidrantno omrežje Oprešnikova in Ručigajeva cesta
 • vodovod in kanalizacija ob novem industrijskem območju Kranj – Čirče
 • vodovod in kanalizacija Kokrški breg
 • vodovod in kanalizacija Huje
 • vodovod in kanalizacija Kokrški log
 • vodovod in kanalizacija Veliki hrib
 • vodovod in kanalizacija Partizanska cesta
 • odkup zemljišč za širitev Savske ceste
 • odkup zemljišč za izgradnjo Pševske ceste
 • odkup zemljišč za širitev ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz
 • odkup zemljišč za kolesarsko povezavo Kranj – Mavčiče – Podreča
 • odkup zemljišč za vodohrane in črpališča
 • pridobitev dovoljenj za izvedbo javne razsvetljave v centru Kranja

Občina Tržič

 • kanalizacija Žiganja vas – Sebenje
 • kanalizacija Bistrica pri Tržiču
 • vodovod Žegnani studenec – Kovor
 • vodovod Črni gozd – Ibelc
 • kanalizacija Retnje – Breg
 • vodovod Ibelc – Tržič mesto
 • vodovod in kanalizacija Retnje – Sebenje
 • vodovod Pristava – Križe
 • kanalizacija in vodovod Tržič-mesto
 • kanalizacija Zvirče
 • vodovod Veterno – Gozd
 • kanalizacija Križe – Sebenje
 • vodovod VOH – Podljubelj
 • odkup zemljišč za vodohrane, črpališča in zadrževalne bazene

Občina Naklo

 • vodovod Bašelj – Kranj
 • kanalizacija Podtabor – Dolenja vas – Žeje
 • vodovod Zadraga – Naklo

Občina Preddvor

 • vodovod Bašelj – Kranj

Občina Žirovnica

 • vodovod in kanalizacija v naselju Breg
 • urejanje odkupov oz. razlastitve zemljišč v lasti agrarnih skupnosti

Občina Radovljica

 • vodovod in kanalizacija v naselju Begunje

Občina Zreče

 • vodovod in kanalizacija na celotnem območju občine Zreče
 • vodovod Boharina

Občina Radenci

 • odvajanje meteornih voda v Radencih
 • kanalizacija Boračeva - Janžev Vrh

Občina Medvode

 • kanalizacija na območju Pirnič

Občina Bohinj

 • kanalizacija Bohinjska Češnjica
 • povezovalni kanal Zgornja dolina

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

 • izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo KIS omrežja na relaciji vojašnica Šentvid – skladišča Roje
 • dovod energetskega voda do vojašnice Bloška polica

ELES d.o.o.

 • daljnovod 2 x 400 kV Beričevo – Krško

Elektro Gorenjska d.d.

 • odkupi transformatorskih postaj na področju Elektro Gorenjska d.d.
 • daljnovod RTP Železniki – RTP Bohinj
 • kablovod RTP Škofja Loka – RTP Železniki
 • kablovod HE Medvode – HE Mavčiče
 • kablovod TP Hrastnica – TP Puštal
 • kablovod TP Smlednik – TP Hraše
 • kablovod TP Brinox – TP Sora
 • kablovod TP Gorenja vas – TP Reteče
 • kablovod TP Senica vodovod – TP Senica
 • kablovod TP Vopovlje – TP Zgornji Brnik
 • kablovod TP Grad – TP Pšata
 • kablovod TP Pšata – DV Šenturška gora
 • kablovod TP Pod Gobelo – TP Ribčev laz
 • kablovod TP Zvirče – TP Tržič
 • kablovod TP Begunje
 • kablovod RTP Radovljica – TP Kamna Gorica
 • kablovod TP Dobro polje
 • kablovod TP Podvin
 • kablovod TP Stara Sava
 • kablovod TP Bohinjska Bistrica – TP Obrne

Elektro Ljubljana d.d.

 • odkupi zemljišč za transformatorske postaje
 • kablovodi na območju Kamnika z okolico

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

 • odkupi zemljišč za vodovodna omrežja

Telekom Slovenije d.d.

 • Ljubljana, Maribor, Kranj, Velenje, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Pivka
 • Bled, Jerova vas, Litija-Vače, Turnše, Češenik
 • Goriče – Trstenik, Žeje – Duplje

Gratel d.o.o.

 • pridobivanje soglasij za izgradnjo optičnega omrežja v večjih slovenskih mestih

Hofer trgovina d.o.o

 • bencinski servisi: Kranj, Ljubljana – Gerbičeva ulica, Tržič, Medvode, Sevnica, Jesenice
 • širitev trgovskih centrov: Jesenice, Ljubljana – Brdo, Cerknica, Litija, Nova Gorica, Postojna

Urejanje priklopov objektov na javna energetska in komunalna omrežja (Mesni center Kranj, stanovanjski objekti: Drulovka, Kamnik, Ljubljana-Brod, Kranj, ...)

Mnogim smo z našo pomočjo olajšali delo na tem področju.

Kontakt

Imate vprašanje?

Posredujte ga nam preko kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo odgovorili. Hvala.

Sporočilo uspešno poslano! Na vaše vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Kontaktni podatki

Telefon 0590 333 36
Faks 0590 333 37
E-pošta info@pro3.si
Gašper Pavlin 040 196 990
Jan Židanik 040 196 991

Podatki o podjetju

Dolg naziv PRO3 projektiranje in inženiring d.o.o.
Kratek naziv PRO3 d.o.o.
Naslov Šmarca, Trata 7, 1241 Kamnik
ID št. za DDV SI48584045
Matična št. 2334747000
TRR SI56 0510 0801 2448 293

Lokacija podjetja